Acasa Comuna Realizari Cereri Normative Primar Viceprimar Consiliul Local Hotarari Galerie foto

Viceprimar:

Truşcă Dănuţ

Declaratii de avere si de interese
Biografie Secretar Nume/Prenume - VOICU VIRGINIA Data naşterii - 06.10.1979 Funcţia sau postul ocupat - SECRETAR COMUNĂ Perioada 03.03.2008 – 25.01.2011 Funcţia sau postul ocupat - CONSILIER JURIDIC Perioada 04.06.2007 – 03.03.2008 Funcţia sau postul ocupat - REFERENT Numele şi adresa angajatorului - S.C. SPERANŢA EXCHANGE S.R.L. Tipul activităţii sau sectorul de activitate -schimb valutar Perioada 01.04.1998-01.09.2003 Funcţia sau postul ocupat - agent schimb valutar Principalele activităţi şi responsabilităţi: efectuarea de schimb valutar între valutele tranzacţionate pe teritoriul României conform reglementărilor BNR, în condiţii de legalitate, cu corectitudine, profesionalism şi operativitate Numele şi adresa angajatorului - S.C. SPERANŢA CAR S.R.L. Tipul activităţii sau sectorul de activitate - schimb valutar Perioada 01.09.2003-01.03.2007 Funcţia sau postul ocupat - coordonator benzinărie Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonare personal şi evidenţă contabilă primară Educatie si Formare Perioada 2004-2006 UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI DREPT COMUNITAR/DIPLOMA DE MASTER Perioada 1999-2003 Calificarea / diploma obţinută LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE JURIDICE/DIPLOMA DE LICENŢĂ Domenii principale studiate / competenţe dobândite Drept civil şi drept comunitar/dobândirea competenţei de a consilia din punct de vedere juridic. UNIVERSITATEA SPIRU HARET CONSTANŢA Aptitudini si competente profesionale Limbi straine cunoscute: ITALIANA ENGLEZA Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate de comunicare şi relaţionare, dinamism, eficienţă, spirit de echipă. Competenţe şi aptitudini organizatorice Autonomie în activitate, capacitate de sinteză, abilitati de leadership, structurare, capacitate de sinteza, abilitati decizionale, abilităţi de control şi coordonare, capacitate autoorganizatorică privind termenele intermediare şi finale,  managementul resurselor si timpului. Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului - ECDL START Permis de conducere - CATEGORIA B Declaratii de avere si de interese      Avere 2014 Interese 2014      Avere 2013 Interese 2013      Avere 2012 Interese 2012
$0.00
$0.00
Buy now
(C) 2014 Solaris Line
Viceprimar si Secretar
REALIZARI •	   În comuna 23 August •	   În satul Dulcești •	   În satul Moșneni Viceprimar