Acasa Comuna Realizari Cereri Normative Primar Viceprimar Consiliul Local Hotarari Galerie foto
(C) 2014 Solaris Line
REALIZARI •	   În comuna 23 August •	   În satul Dulcești •	   În satul Moșneni
Cereri / Documente / Avize / Declaratii
Asistenta Sociala    - Descarca adeverinta pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala    - Descarca adeverinta pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului / stimulentului de insertie / indemnizatiei lunare / sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii    - Vezi acte necesare Registrul agricol    - Descarca adeverinta ca figureaza in registrul agricol    - Descarca adeverinta diverse registrul agricol Stare Civila    - Descarca declaratie furt / pierdere / distrugere certificat    - Descarca cerere pentru schimbarea numelui Monitorul Oficial    - Descarca cerere rectificare act    - Descarca cerere transcriere si inregistrare in registrele de stare civila a certificatului / extrasului    - Descarca cerere pentru eliberarea certificatului care atesta componenta familiala, necesar reintregirii familiei    - Descarca cerere pentru eliberarea livretului de familie    - Descarca cerere pentru deschiderea procedurii succesorale    - Descarca declaratie mostenitori legali Taxe si impozite locale    - Descarca cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice    - Descaraca declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare    - Descarca declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare    - Descarca declaratie fiscala / Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor persoane fizice / persoane juridice depusă pentru dobândire mijloace de transport    - DESCARCA CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE    - Descarca declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare    - DESCARCA CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE    - DESCARACA DECLARAŢIA SPECIALĂ DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoarea mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă    - Descarca declaratie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport    - Descarca declaratie privind stabilirea impozitului taxei pe cladiri persoane juridice    - DESCARCA DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate    - Descarca declaratie pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Urbanism    - Descarca cerere pentru emiterea certificatului de urbanism    - Descarca cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism    - Descarca cerere pentru emiterea autorizatiei de construire / desfiintare    - Descarca cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire / desfiintare    - Descarca comunicare privind incheierea executiei lucrarilor    - Descarca comunicare privind inceperea executiei lucrarilor
Cereri